პირადი ინფორმაცია
E.g., 06/08/2021
Files must be less than 256 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.
სამუშაო გამოცდილება
Order
განათლება
Order
ტრენინგები
Order
რეკომენდაციები
Order
სამოტივაციო წერილი
სხვა უნარები
პერსონალური მონაცემები
პერსონალური მონაცემების დამუშავება/შენახვა განხორციელდება სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ“-ის მიერ, რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

Applying for a position:

მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების ოფიცერი - თბილისი

გაყიდვების დეპარტამენტი

Location: თბილისი

Deadline: Thursday, May 13, 2021 - 00:00