განაცხადის შევსება

იპოთეკური სესხის განაცხადი

პირადი ინფორმაცია
E.g., 13/12/2018
უძრავი ქონების შესახებ
ინფორმაცია სხვა მფლობელებზე
Order
E.g., 13/12/2018
სესხის შესახებ
არ არის სავალდებულო
სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალს" (205274273) ვანიჭებ უპირობო უფლებას, კრედიტის გაცემის მიზნით მოიძიოს ინფორმაცია ჩემს შესახებ სს "კრედიტ ინფო საქართველოს" (ს/კ 204470740) საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში.
  • სწრაფი მომსახურება
  • არანაირი ფარული ხარჯი
  • დაცული კონფიდენციალურობა