ფინანსური ანგარიშები

გთხოვთ იხილოთ სვის კაპიტალის ფინანსური ანგარიშები:

PDF icon 2018 წლის I კვარტლის ანგარიშიPDF icon აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2017PDF icon 2018 წლის I-II კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2018 წლის I-III კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2018 წლის I-IV კვარტლის ანგარიშიPDF icon სვის კაპიტალის 10 მლნ საბოლოო პროსპექტიPDF icon სებ გადაწყვეტილება ISIN მინიჭების შესახებPDF icon 2019 წლის I კვარტლის ანგარიშიPDF icon აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018PDF icon 2019 წლის I-II კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2019 წლის არააუდირებული ნახევარწლიური ანგარიშიPDF icon 2019 წლის I-III კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2019 წლის I-IV კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2020 წლის I კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2019 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ანგარიში (ინგლისური ვერსია)PDF icon 2019 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ანგარიში (ქართული ვერსია)PDF icon 2020 წლის I-II კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2020 წლის არააუდირებული ნახევარწლიური ანგარიშიPDF icon 2020 წლის I-III კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2020 წლის I-IV კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2021 წლის I კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2020 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ანგარიში (ინგლისური ვერსია)PDF icon 2020 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ანგარიში (ქართული ვერსია)PDF icon 2021 წლის I-II კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2021 წლის არააუდირებული ნახევარწლიური ინდივიდუალური ანგარიშგებაPDF icon 2021 წლის არააუდირებული ნახევარწლიური კონსოლიდირებული ანგარიშგებაPDF icon 2021 წლის I-III კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2021 წლის I-IV კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2022 წლის I კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2021 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ანგარიში (ქართული ვერსია)PDF icon 2021 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ანგარიში (ინგლისური ვერსია)PDF icon 2022 წლის I-II კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2022 წლის I-III კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2022 წლის I-IV კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2023 წლის I კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2022 წლის აუდირებული ანგარიში (ქართული ვერსია)PDF icon 2022 წლის აუდირებული ანგარიში (ინგლისური ვერსია)PDF icon 2023 წლის I-II კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2023 წლის I-III კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2023 წლის I-IV კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2024 წლის I კვარტლის ანგარიშიPDF icon 2023 წლის აუდირებული ანგარიში (ქართული ვერსია)PDF icon 2023 წლის აუდირებული ანგარიში (ინგლისური ვერსია)