მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების ჯგუფის უფროსი - ქუთაისი