მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების უფროსი ოფიცერი - ზუგდიდი