შემიძლია კერძო იპოთეკარის მიმართ არსებული ვალდებულების სვის კაპიტალში გადმოტანა?

დიახ, სვის კაპიტალის იპოთეკური სესხით შეძლებთ როგორც კერძო იპოთეკარის, ასევე სხვა საფინანსო ორგანიზაციის მიმართ არსებული ვალდებულებების გადაფარვას.