მაქსიმუმ რა თანხის მიღება შემიძლია?

შეგიძლიათ, მიიღოთ თქვენი უძრავი ქონების ღირებულების 85%-მდე თანხა.