განაცხადის შევსება

ავტო ლომბარდის განაცხადი

პირადი ინფორმაცია
მანქანის შესახებ
სესხის შესახებ
სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალს" (205274273) ვანიჭებ უპირობო უფლებას, კრედიტის გაცემის მიზნით მოიძიოს ინფორმაცია ჩემს შესახებ სს "კრედიტ ინფო საქართველოს" (ს/კ 204470740) საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში.
  • სწრაფი მომსახურება
  • არანაირი ფარული ხარჯი
  • დაცული კონფიდენციალურობა