თამასუქი

ყველაზე სანდო და მაღალშემოსავლიანი ინვესტიცია. შემოიტანე თანხა სვის კაპიტალში და მიიღე მაქსიმალური სარგებელი ლარში, დოლარში და ევროში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, მოითხოვეთ დაკავშირება:

თამასუქი

გაზარდეთ თქვენი კაპიტალი ჩვენთან ერთად!

მიიღეთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი და იყავით მშვიდად! რაც მთავარია, სარგებლის მიღება შეგიძლიათ სამ ვალუტაში — ლარში, დოლარსა და ევროში!სს მისო სვის კაპიტალი არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.
მეწარმე სუბიექტს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით ლიცენზირებული კომერციული ბანკისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებისა - საკრედიტო კავშირისა, ეკრძალება 100 000 ლარამდე ღირებულების თამასუქის ფიზიკურ პირზე გაცემა.

როგორ შევიძინო თამასუქი?

 • მოითხოვეთ დაკავშირება
  შევსება
 • მობრძანდით ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში
  მისამართები
 • დაგვიკავშირდით ნომერზე:
  2 300 300

თამასუქის შესაძენად დაგჭირდებათ მხოლოდ:

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი
 • დანაზოგი ლარში, დოლარში ან ევროში.

როგორ მერიცხება სარგებელი?

შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი პირობებით:

ვადიანი
 • ფორმდება 12, 18 ან 24 თვის ვადით.
 • თანხის გატანა ვადის გასვლისთანავე.

სარგებელი შეგიძლიათ მიიღოთ სასურველი პერიოდულობით:
ყოველთვიურად, კვარტალურად ან თამასუქის ვადის ბოლოს.

თანხა გერიცხებათ თქვენს საბანკო ანგარიშზე.

კითხვა-პასუხი

რა არის თამასუქი?

თამასუქი არის ფასიანი ქაღალდი (დოკუმენტი), რომლის ძალითაც მისი გამცემი კისრულობს უპირობო ვალდებულებას, გადაიხადოს თამასუქში აღნიშნული თანხა, მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად. 

რომელ ვალუტაში შემიძლია თანხის შემოტანა?

ლარში, დოლარსა და ევროში. 

როდის შემიძლია თანხის გატანა?

თანხის გატანას შეძლებთ თამასუქის ვადის დასრულებისთანავე.

რა პერიოდულობით მერიცხება სარგებელი?

თავად ირჩევთ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობას - ყოველთვიურად, კვარტალურად თუ წლიურად. 

რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს თამასუქის მფლობელი?

თამასუქის მფლობელი უნდა იყოს მინიმუმ 18 წლის და მინიმალური შენატანი უნდა შეადგენდეს 100 000 ლარს ანდ მის ექვივალენტს აშშ დოლარსა ან ევროში. 

მოითხოვეთ დაკავშირება
ჩვენი წარმომადგენელი თავად დაგირეკავთ