ვაკანსიის სააპლიკაციო ფორმა

პირადი ინფორმაცია
E.g., 09/25/2021
სურათის მაქსიმალური ზომაა 256 MB.
დაშვებულია: png gif jpg jpeg.
სამუშაო გამოცდილება
Order
განათლება
Order
ტრენინგები
Order
რეკომენდაციები
Order
სამოტივაციო წერილი
სხვა უნარები
პერსონალური მონაცემები
პერსონალური მონაცემების დამუშავება/შენახვა განხორციელდება სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ“-ის მიერ, რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

აგზავნით აპლიკაციას პოზიციაზე:

მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების ოფიცერი - გორი

გაყიდვების დეპარტამენტი

მდებარეობა: გორი

ბოლო ვადა: სამშაბათი, ოქტომბერი 5, 2021 - 00:00