მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების  უფროსი ოფიცერი - თელავში