მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების ოფიცრის სტაჟიორი - თბილისი