ავტომობილების შემფასებელი / სესხის დამტკიცების ოფიცერი - სტაჟირება