მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების უფროსი ოფიცერი - ბათუმი

მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების უფროსი ოფიცერი - ბათუმი