მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების უფროსი ოფიცერი - ზუგდიდი

მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების უფროსი ოფიცერი - ზუგდიდი