მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების  უფროსი ოფიცერი - თელავში

მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების  უფროსი ოფიცერი - თელავში