მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების უფროსი ოფიცერი - გორი

მიკრო ბიზნეს და აგრო სესხების უფროსი ოფიცერი - გორი